Dokumenty aplikacyjne “Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta szansą na wzrost aktywności zawodowej osób odchodzących z rolnictwa”

Wszystkie poniższe dokumenty poza umową należy wydrukować i czytelnie wypełnić. Umowę należy najpierw wypełnić w edytorze tekstu (Microsoft Word, OpenOffice) wpisując w miejsce kropek swoje dane, a następnie wydrukować 2 razy. Po wypełnieniu wszystkich dokumentów należy je odesłać na adres:
EUROINVENT
ul. Partyzantów 1
21-560 Międzyrzec Podlaski
W razie pytań prosimy dzwonić pod numer: (83) 371 22 18

Wszystkie poniższe dokumenty poza umową należy wydrukować i czytelnie wypełnić. Umowę należy najpierw wypełnić w edytorze tekstu (Microsoft Word, OpenOffice) wpisując w miejsce kropek swoje dane, a następnie wydrukować 2 razy. Po wypełnieniu wszystkich dokumentów należy je odesłać na adres:

 

EUROINVENT

ul. Partyzantów 1
21-560 Międzyrzec Podlaski

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer: (83) 371 22 18 lub (81) 532 89 98 w godzinach 8:00 – 16:00.

Odnośniki do dokumentów:

Zakres danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego