Oferta

Przedstawiamy kompleksowy wachlarz usług z dziedziny doradztwa europejskiego oraz pozyskiwania funduszy.

Główne kierunki naszego działania to:

1. Oferujemy realizację takich procesów jak:
 

  • przygotowywanie studiów wykonalności
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • wyszukanie źródeł współfinansowania projektu2. Przeprowadzanie analizy kosztów i korzyści:

  1. określenie celów
  2. identyfikacja projektu
  3. analiza wykonalności i wariantów
  4. analiza finansowa
  5. analiza ekonomiczna
  6. analiza wielokryterialna
  7. analiza wrażliwości i ryzyka


3. Specjalizujemy się w doradztwie z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy
i nowatorskich rozwiązań. Wspieramy Jednostki Samorządu Terytorialnego zarówno
w planowaniu i wdrażaniu już określonych celów biznesowych.
 

4. Szkolenia
 

5. E-learning