Nasze projekty

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

 

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2

 

Nazwa beneficjenta: BOGDAN CHODYKA EUROINVENT

 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług”