Specjalista do spraw audytu energii odnawialnej – OGŁOSZENIE

Ogłoszenie na temat szkolenia – Specjalista do spraw audytu energii odnawialnej

 

 

 

EUROINVENT realizując projekt:

 

“SPECJALISTA DO SPRAW AUDYTU ENERGII ODNAWIALNEJ”

 

zaprasza do udziału

 

W BEZPŁATNYM SZKOLENIU W KAZIMIERZU DOLNYM

 

  • Szkolenie z dziedziny energii odnawialnej (energii wiatrowej, energii wodnej, energii słonecznej, energii geotermalnej oraz energii z biomasy)
  • Aspekty prawne związane z tematyką odnawialnych źródeł energii
  • Możliwości pozyskania funduszy unijnych i krajowych

 

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 

  • Weekendowy tryb zajęć (3 zjazdy)
  • Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w Kazimierzu Dolnym
  • Materiały szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdu

 
BENEFICJENTAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ OSOBY SPEŁNIAJĄCE ŁĄCZNIE KRYTERIA:

 

  • Osoby pracujące (zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej)
  • Zamieszkałe lub pracujące na terenie województwa lubelskiego
  • Niezarejestrowane jako poszukujące pracy w Urzędzie Pracy

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

EUROINVENT, Lublin, Krakowskie Przedmieście 68 (II piętro), tel. (81) 532 89 98

e-mail: oze@euroinvent.eu

 

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę (m. in. pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

 

 

 

Projekt realizowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operaycjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa w przedsiębiorstwie.