Informacje o szkoleniu “Rozwiń skrzydła podnosząc kwalifikacje”

Euroinvent realizując projekt “Rozwiń skrzydła podnosząc kwalifikacje” zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM modułowym szkoleniu.

 

 


  • Moduł I (15h) – Znaczenie oraz przygotowywanie umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w obrocie gospodarczym
  • Moduł II (20h) – Prawo pracy
  • Moduł III (35h) – Rachunkowość i księgowość przy wykorzystaniu komputera

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
  • Osoby pracujące (zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej)
  • Zamieszkałe lub pracujące na terenie powiatu bialskiego bądź powiatu radzyńskiego
  • Nie zarejestrowane jako poszukujące pracy w urzędzie pracy
  • Zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych

Szkolenie realizowane będzie w dwóch grupach (Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska) w terminach dogodnych dla uczestników (poza godzinami pracy).

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę (m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa)

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII “Regionalne Kadry Gospodarki”,

Działanie 8.1 “Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,

Poddziałanie 8.1.1 “Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”