Zakończenie szkolenia “Rozwiń skrzydła podnosząc kwalifikacje”

Zakończenie szkolenia

 

 


W dniu dzisiejszym zakończyło się szkolenie “Rozwiń skrzydła podnosząc kwalifikacje”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesów.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII “Regionalne Kadry Gospodarki”,

Działanie 8.1 “Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,

Poddziałanie 8.1.1 “Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”