Zakończenie rekrutacji dla szkolenia “Bądź aktywny – Kurs prawa jazdy kategorii B z nauką języka angielskiego”

zakończenie rekrutacji

 

 

REKRUTACJA DLA SZKOLENIA “BĄDŹ AKTYWNY – KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B Z NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO” ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

Wszyscy zakwalifikowani zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.3 “Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”