Zakończenie szkolenia “Aktywni na rynku pracy”

Zakończenie szkolenia “Aktywni na rynku pracy”

 

 


Z dniem dzisiejszym szkolenie “Aktywni na rynku pracy” zostało zakończone.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.3 “Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”