Zajęcia z aktywizacji zawodowej “Aktywni na rynku pracy”

Termin zajęć z aktywizacji zawodowej

 

 

 


Zajęcia z aktywizacji zawodowej z Panią Magdalena Goławską odbędą się 30 listopada o godzinie 10.00.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.3 “Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”