Dokumenty aplikacyjne – “Specjalista do spraw audytu energii odnawialnej”

Zostały zamieszczone dokumenty aplikacyjne dla szkolenia “Specjalista do spraw audytu energii odnawialnej”.

 Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów aplikacyjnych dla szkolenia “Specjalista do spraw audytu energii odnawialnej”. Uczestnikami mogą być osoby, które spełniają poniższe warunki:

 

  • Osoby pracujące (zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej),
  • Zamieszkałe lub pracujące na terenie województwa lubelskiego,
  • Niezarejestrowane jako poszukujące pracy w Urzędzie Pracy.

Pliki do pobrania:

 


UWAGA

W przypadku, jeżeli Pracodawca nie wyraża chęci wypełnienia zakresu danych osobowych instytucji wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz zakresu danych osoby, wyrażającej chęć uczestnictwa w szkoleniu.

 

Wypełnione dokumenty należy przesyłać na poniższy adres:

 

EUROINVENT

Krakowskie Przedmieście 68 (II piętro)

20-076 Lublin


W razie pytań prosimy dzwonić pod numer (81) 532 89 98.

 

Projekt realizowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operaycjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa w przedsiębiorstwie.