Harmonogram szkolenia “Aktywni na rynku pracy”

Harmonogram 

 


Prawo jazdy – część teoretyczna (zajęcia odbywają się przy ulicy Lubelskiej 43)
 • 26.10.2009 – 16.00
 • 27.10.2009 – 16.00
 • 28.10.2009 – 14.00
 • 29.10.2009 – 9.00

 

Język angielski

 • 06.11.2009 – 18.00 (Pałac Potockich, ul. Lubelska 63)
 • 13.11.2009 – 18.00 (ul. Partyzantów 1)
 • 20.11.2009 – 18.00 (Pałac Potockich, ul. Lubelska 63)
 • 27.11.2009 – 18.00 (ul. Partyzantów 1)
 • 04.12.2009 – 18.00 (Pałac Potockich, ul. Lubelska 63)
 • 11.12.2009 – 18.00 (ul. Partyzantów 1)
 • 18.12.2009 – 17.15 (ul. Partyzantów 1)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.3 “Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”